Foucaultovy proudy – Padající magnet v měděné trubce

Určitě vás nepřekvapí, že pokud pustíme silný neodymový magnet do měděné trubky, bude padat směrem dolů. Nečekaná však bude jeho velmi nízká rychlost. Měď sice není ferromagnetická a magnet se na ni nepřitáhne.

Při pohybu magnetu měděnou trubkou se trubka chová jako cívka s uzavřeným obvodem a padající magnet v ní indukuje elektrický proud, který podle Lenzova zákona působí proti pohybu magnetu. Výsledkem je brzdná síla zpomalující pád. Vznikají zde vířivé Foucaultovi proudy.

Teslovo vejce

Po objevení střídavého proudu se Nikola Tesla dostal do sporu s Thomasem Edisonem. Zatímco Nikola Tesla prosazoval střídavý proud a poukazoval na využití indukčního elektromotoru, Thomas Alva Edison byl stoupencem stejnosměrného proudu a proti Teslovi zahájil kampaň označenou jako válka o proud. Na Světové kolumbovské výstavě roku 1893 předvedl jednoduchý přístroj využívající střídavého jevu, který nazval Kolumbovo vejce. Pokus je dnes známý spíše jako Teslovo vejce.

Celý příspěvek

Coandův efekt

Rumunský inženýr Henri Coandă v roce 1910 zkonstruoval první bezvrtulový letoun s proudovým pohonem. Při jeho testování si všiml, že plameny a horké plyny z motorů se drží při trupu letounu. Proud kapaliny nebo plyny má při obtékání silně zakřiveného povrchu tendenci povrch obepínat.